Konferencja w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

W dniu 16 marca 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja nt. dobrych praktyk w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Udział w konferencji wzięli Przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Urzędów Wojewódzkich, Instytucji Realizujących, Ambasady Szwajcarii, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Zdrowia. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentowali: Pan Jerzy Jęczmienionka - Dyrektor ROPS oraz Pani Barbara Krawczyk – Kierownik Oddziału Pomocy Społecznej i Analiz. Ponadto swoje projekty zaprezentowali: Pani Ewa Bajgier – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie, Pani Anna Pasaman – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym, Pan Tomasz Półchłopek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu. Konferencja była okazją do podsumowań dotychczasowych osiągnięć w ramach SPPW jak również inspiracją do podjęcia dalszych wyzwań. Zastanawiano się również nad nowymi formami terapii i źródłami ich finansowania.
Konferencję zamknął panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: Pani Erika Placella, ekspert ds. zdrowia w Swiss Agency for Development and Cooperation, Pani Aleksandra Warmińska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Pan Jerzy Jęczmienionka z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Pan Rafał Barański z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz Pan Robert Jawor ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Reportaż DOM

Uprzejmie informujemy, że na zlecenie Instytucji Realizującej w ramach Programu KIK/55 tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie powstał reportaż „DOM”. Jest to materiał filmowy ukazujący przebieg i postęp realizacji działań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wybranych podprojektów województwa lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do obejrzenia odcinka obrazującego realizację projektów na Podkarpaciu obejmujący materiał nagrany w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie.
Reportaż można obejrzeć tutaj.

Zachęcamy do obejrzenia!

Ponadto informujemy, że emisja reportaży w TVP Rzeszów projektów realizowanych na terenie Lubelszczyzny, Małopolski oraz województwa świętokrzyskiego zaplanowana jest w dniach:

 • 09.11.2015 r. godz. 21.30
 • 10.11.2015 r. godz. 20.45
 • 12.11.2015 r. godz. 21.00

Podsumowanie rzeczowo-finansowej realizacji projektów SPPW.

Powiat Strzyżowski DPS w Gliniku Dolnym

Okres realizacji projektu:
10.09.2014r. – 31.07.2015r.
Całkowita wartość projektu:
1 610 792,64 PLN

Komponent I

Zakres podstawowy

 1. Wykończenie ostatniej kondygnacji poddasza Domu Pomocy Społecznej w Gliniku,
 2. Adaptacja pomieszczeń na pokoje dla mieszkańców, wykonanie aneksu kuchennego i pomieszczenia przepierek, oraz pracowni komputerowej i gabinetu konsultacji z „trenerem”,
 3. Utworzenie 10 pokoi dla mieszkańców wraz z łazienkami i kompleksowym wyposażeniem,
 4. Zakup wyposażenia również dla pozostałych pomieszczeń,

W ramach działań dodatkowych Beneficjent zrealizował

 1. Powiększenie pomieszczeń terapii zajęciowej, zaadoptowanie pomieszczenia na bibliotekę z pomieszczeń strychu,
 2. Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych.

Komponent II

Zakres podstawowy:

 1. Trening radzenia sobie ze stresem, zastępowania agresji w sytuacjach trudnych,
 2. Trening kompetencji społecznych i komunikacji,
 3. Indywidualny plan wspierania mieszkańca z uwzględnieniem diagnozy mieszkańców DPS w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej,
 4. „Obudzić wiarę w społeczną przydatność” – aktywność zawodowa i społeczna mieszkańców DPS,
 5. „Poznać, zrozumieć, wesprzeć, pomóc”– metody pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 6. „Karta praw osób niepełnosprawnych,

W ramach działań dodatkowych Beneficjent zrealizował

Organizacja dwóch wizyt studyjnych:

 1. Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju,
 2. Warszawskie Koło Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
 3. Szkolenie pn. „ Jak radzić sobie z agresywnym podopiecznym”, „Terapia behawioralna”, „Trening Balintowski”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy w Lublinie, nawiązującego do „Poprawy jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych”

W dniach od 14 do 16 października 2015r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie organizował wizytę studyjną w ramach projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - KIK/55 obszaru tematycznego Ochrony Zdrowia SPPW.

Czytaj więcej...

V Posiedzenie Komitetu Sterującego

W dniu 20.10.2015 r. w Rzeszowie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się ostatnie Posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy zamykające rzeczową realizację Projektu nr KIK/56 pn.: „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej” Obradom przewodniczył Pan Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Czytaj więcej...

Podsumowanie realizacji rzeczowo – finansowej kolejnych dwóch projektów SPPW

Konwent Zakonu Bonifratrów na rzecz DPS w Iwoniczu

Okres realizacji projektu:
03.12.2013 r. - 31.07.2015 r.
Całkowita wartość projektu;
2.870.733,33 PLN

Komponent I

Zakres podstawowy:

 1. Zagospodarowanie terenu przy DPS w Iwoniczu
  • Budynek hipoterapii z zapleczem socjalnym i wewnętrzną instalacją gazową,
  • Altana wielofunkcyjna,
  • Kompleksowe zagospodarowanie terenu otaczającego zespół budynków DPS OO. Bonifratrów w Iwoniczu.
 2. Modernizacja wewnątrz DPS
  • Wykończenie i wyposażenie pomieszczenia terapii zajęciowo – ruchowej,
  • Rozbudowa zabudowy DPS o windę zewnętrzną,
  • Modernizacja pralni przy DPS w Iwoniczu,
  • Wyposażenie kuchni w DPS w Iwoniczu,
  • Windy towarowe do kuchni.

W ramach działań dodatkowych Beneficjent zrealizował

 1. Platforma przyschodkowa z krzywoliniowym torem jazdy,
 2. Wyposażenie dodatkowe dla DPS

Komponent II
Zakres podstawowy:

 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 2. Kurs dla instruktora hipoterapii,
 3. Właściwa organizacja pracy zespołu terapeutycznego opiekuńczego jako metoda optymalizacji jakości sprawowanej opieki,
 4. Praca z osobami niepełnosprawnymi.

W ramach działań dodatkowych Beneficjent zrealizował

 1. Szkolenie z zakresu żywienia i dietetyki
 2. Organizacja dwóch wizyt studyjnych:
  • Niemcy – ośrodek bonifraterski w Straubingu
  • Austria – ośrodek bonifraterski w Graz

Cel: prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń oraz analiza możliwości przeniesienia wypróbowanych rozwiązań na grunt lokalny

Powiat Ropczycko – Sędziszowski DPS w Lubzinie

Okres realizacji projektu:
10.04.2013 r. - 31.07.2015 r.
Całkowita wartość projektu;
3.060.803,03 PLN

Komponent I
Zakres podstawowy:

 1. Rozbudowano i przebudowano budynek gospodarczy, który został oddany do użytku,
 2. Utworzono ośrodek Terapeutyczno – Rekreacyjny dla podopiecznych DPS-u. W wyremontowanym budynku utworzono pracownie: krawiecką, tkacką, ceramiczną, kulinarną oraz fotograficzno-reporterską, oraz salę wystawowo – projekcyjną,
 3. Zmodernizowano i przebudowano plac zabaw,
 4. Zmodernizowano ścieżki zdrowia na długości około 1 km,
 5. Zmodernizowano i przebudowano scenę taneczną,
 6. Zmodernizowano i przebudowano stołówkę letnią,
 7. Dostarczono wyposażenie i sprzęt do nowo powstałych pracowni.

W ramach działań dodatkowych Beneficjent zrealizował

 1. Modernizacje stawów, wykonanie molo i przebudowa altany wielofunkcyjnej.
  • Zagospodarowanie terenów wokół stawów.
  • Remont i modernizacje ścieżek dojazdowo – spacerowych.
  • Montaż monitoringu wizyjnego (Aneks nr 3 z dnia 13 czerwca 2014r.).
 2. Remont i modernizacja budynku (stajni z gnojownikiem), zaplecza hipoterapii oraz miejsc postojowych wraz z robotami uzupełniającymi na molo i przy altanie.
  W ramach dostaw wyposażono pracownie ceramiczną, tkacką, krawiecką, fotograficzno – reporterską, oraz salę multimedialną. W ramach projektu zakupiono również wyposażenie sanitariatów, oraz ogólne budynku

Komponent II

Zakres podstawowy:

 1. Kurs „Oligofrenopedagogika”,
 2. Kurs „Terapia zajęciowa”,
 3. Kurs „Krawiec”,
 4. Kurs „Instruktor rekreacji ruchowej”,
 5. Kurs „Ceramik”,
 6. Kurs „Fotograf- Reporter”,
 7. Kurs „Kucharz”.

W ramach działań dodatkowych Beneficjent zrealizował

 1. Kurs „Tkacz”,
 2. Kurs "Instruktor hipoterapii”,
 3. Kurs "Wędkarski”,
 4. Kurs "Ogrodnik terenów zielonych”,
 5. Kurs "Terapia zajęciowa”,
 6. Kurs „Terapia zajęciowa z elementami ceramiki i technik zdobnictwa”,
 7. Kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.

Dom Pomocy Społecznej w Krośnie upowszechnia rozwiązania zastosowane w projekcie.

Dom Pomocy Społecznej nr 1 „Rodzinne Gniazdo” w Krośnie, ku naszej radości zamieścił efekty realizowanego projektu w ukazującym się od stycznia 1995 roku miesięczniku pt. „Wspólne tematy” – pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego.


Pani dyrektor Ewa Bajgier podkreśla, że „dzięki realizacji projektu udało się zaktywizować mieszkańców Domu, zapewnić im miejsce do spotkań przez cały rok w otoczeniu zieleni, udostępnić miejsce do prowadzenia różnorodnych form terapii zajęciowej – muzykoterapii, hortiterapii, terapii relaksacyjnej. Ogród Zimowy i Kącik Snoezelen stały się miejscami , w których nasi mieszkańcy chętnie spędzają czas , mogą odpocząć, odprężyć się i wyciszyć. Takie skonstruowanie przestrzeni , zarówno w sensie materialnym jak i niematerialnym, stało się miejscem przyjaznym i oddziałującym prozdrowotnie i terapeutycznie na osoby starsze i schorowane”(przyp. ROPS).

swiss

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.